Planera ditt byggprojekt

Ska du renovera eller genomföra ett bygge i din bostad finns det en del saker ditt byggprojekt kan innehålla och på denna sida kan du få olika tips om hur du kan planera ditt byggprojekt.

Ta hjälp av en arkitekt eller byggledare

För att planera, budgetera och rita planeringen brukar det oftast gå smidigast med samarbete av en arkitekt eller en byggledare. Ta även kontakt med din kommun för att ta reda på de bygglov som krävs gällande ditt byggprojekt.

Anställa hantverkare

Sedan är det dags att anställa hantverkare och detta kan vi hjälpa till med, där vi kan ta fram pålitliga och certifierade hantverkare inom tak, fasad, glas, entreprenad och bygg. Du kommer sedan kunna titta igenom de offerter vi tar har tagit fram som passar ditt projekt.

Avtal och betalningsplan

När du har hittat din rätta hantverkare så rekommenderar vi att du skriver avtal med vad som kommer gälla pris, arbete och omfattning. Den betalningsplan som skrivs bör dessutom vara kopplad till hela projektet slutbetalning och du bör göra detta när väl bygget eller renoveringen är färdigt och besiktigat.

Mallar för avtal

Ett byggsamråd samt en bygganmälan behöver genomföras vid projekt som är bygglovspliktiga. Du, byggföretaget och byggsamrådet samt en representant för kommunen och kontrollansvarig träffas för att se till så att alla föreskrifter och lagar följs, så att en plan finns och så att bygget följer bygglovet. Sedan kommer utförandes av byggföretaget du valde. Utöver detta kommer det också finnas en kontrollansvarig som har en kontrollplan för regler och kvalitetskontroller under tiden projektet genomförs.

När det väl är klart kommer ett slutintyg och en slutbesiktning göras. Du anlitar oftast själv i så fall en besiktningsman som dokumenterar och bedömer om det finns brister under arbetets gång. Ett besiktningsprotokoll kommer sedan vara underlaget om diskussioner gällande rättelser eller garantier uppstår mellan företaget och dig. Det finns många gånger man kan göra upp i godo med verksamheten om rättelser skulle behövas. Den kvalitetsansvarige utfärdar sedan ett slutintyg som ges till kommunen, som då är ett intyg att alla lagar och föreskrifter uppfylls och att bygget anses som färdigt, som kan påverka försäkringsvärdet och taxeringsvärdet.