ANVÄNDARVILLKOR

Nedanför följer användarvillkoren för dig som beställer och använder våra tjänster för att hitta hantverkare i ditt närområde.

Arbetsförmedlaren Hitta Hanverkare

Hittahantverkare.com drivs drivs av Hitta Hantverkare AB och hjälper leverantörer och beställare att komma i kontakt gällande hantverkstjänster. Hitta Hantverkare tar inte del av de överenskommelser eller avtal som skrivs mellan användarna av tjänsterna och vi ansvarar inte heller för skada, brist eller möjliga tvister som kan uppstå i följd av avtalen. Hitta Hantverkare tar inte heller ansvar för användarens enskilda uppgifter, förpliktelser eller åtaganden mot andra som använder tjänsten och vi är inte heller skyldiga att lämna någon ersättning till användare på grund av skada angående fel uppgifter, förluster, skrivfel eller deformation på marknadsplatsen.

Hur vi hanterar personuppgifter

Användare som anger personuppgifter eller information på hittahantverkare.se eller på våra samarbetspartners hemsidor ger också samtycke till att Hitta Hantverkare behandlar personuppgifterna följande dataskyddsförordningen (GDPR) och behandlar uppgifterna i syfte med att erbjuda tjänsterna som är kopplade till webbplatsen hittahantverkare.com och samarbetspartners. Användaren av tjänsten kan när som helst få information om hur uppgifterna används och kan också när som helst återkalla detta samtycke. Skicka då ett mail till Hitta Hantverkare och beskriv det du vill veta, där vi kan ta fram vilka rättigheter du som användare har och varför vi sparar dina uppgifter. Hitta Hantverkare är enligt lag personuppgiftsansvarig.

Alla rättigheter till bildmaterialet och texterna överlämnas till Hitta Hantverkare och innehållet på hittahantverkare.com följer katalogskyddet enligt 49§ i lagen om upphovsrätt.

Användaren intygar att Hitta Hantverkares tjänsteleverantörer kan ta del av användarens kontaktuppgifter och annan information som personen lämnat i projektförfrågan och ger Hitta Hantverkare rätt att kontakta användaren via brev, e-sport, telefon samt SMS för attinformera om erbjudanden, tjänster eller annan information.

Säkerhet

Hitta Hantverkare arbetar med att kontinuerligt förbättra säkerheten på hemsidan och tjänsterna som upprätthålls tack vare kryptering, användaridentitet och med lösenord. De som tar del av tjänsten samtycker till Hitta Hantverkares användning av cookies på hittahantverkare.com. Hitta hantverkare håller rätten att neka publicering på egen hand eller ta bort material som kan vara olagligt, stötande eller olämpligt jämställt till de tjänster som Hitta Hantverkare erbjuder.

Tvister

Hitta Hantverkare äger all rätt att ändra villkoren eller andra avtalsvillkor på egen hand eller i förekommande fall för att följa lagar och myndighetsbeslut. Tvister tack vare tillämpning eller tolkningar av dessa villkor, tillsammans med frågor som kan dyka upp gällande den tjänst som tillhandahålls av Hitta Hantverkare, kommer avgöras i svensk domstol med utförande av svensk rätt.