Bygglov

När du ska bygga eller renovera om behöver du i många fall behöva ansöka om ett bygglov innan du kan genomföra projektet. Detta bygglov kommer visa upp hur och var byggnaden eller renoveringen ska genomföras. Bygglovet kan innehålla till exempel sektionsritningar, planritningar, fasadritningar och en situationsplan. Det kan vara smart att jämföra olika arkitekter inför ditt bygglov så att du blir nöjd med resultatet av renoveringen eller bygget. Du kan ta kontakt med oss om du har fler frågor gällande bygglov eller bygglovsritningar. Vi samarbetar idag med flera verksamheter och arkitekter som kan hjälpa dig med bygglovet.

Hur du ansöker om bygglov

I de flesta fall kan du skicka in en ansökan om bygglov direkt på din kommuns hemsida. Här brukar det även stå god information om hur du går vidare med din ansökan och vad för slag byggnader eller renovationer du behöver ansöka bygglov för. Du kan även kontakta oss om du har några frågor gällande projektet eller ombyggnaden som ska genomföras. När du anlitar verksamheter från Hitta Hantverkare kommer du behöva ha ett bygglov gällande projektet, dock finns vi givetvis även här för dig för att hjälpa att ta fram erfarna och duktiga arkitekter som tar fram en bra bygglovsritning.