ROT-avdrag

Med ROT-avdraget kan du spara in upp till 30% av arbetskostnaden för ett byggprojekt genom skattereduktion. 

Vad räknas som ROT-arbete:

– Reparation och tillbyggnadsarbeten invändigt och utvändigt i direkt anslutning till bostaden

– Invändig målning, tapetsering, elektriska arbeten, VS-arbete, snickeriarbete m.m. på privatbostad omfattas

– Utvändig målning, takomläggning, isolering m.m. omfattas om det är i direkt anslutning till privatbostad

Läs även på Skatteverkets hemsida om vilka jobb som omfattas av ROT-avdraget.